Každý účastník jede na vlastní nebezpečí a je si vědom, že nebude po průvodci vymáhat odškodnění v případě úrazu. Je dobré mít sjednané vhodné úrazové  pojištění což doporučuji. Každý si zodpovídá za technický stav svého kola a ochranných pomůcek které používá (přilba, brýle, chrániče, rukavice, vhodná obuv a pod.) Po dobu vyjížďky se bude každý řídit doporučením průvodce a  neopustí skupinu nebo průvodce bez oznámení.  Jízda skupiny se podřizuje vždy cyklistovi s nejmenší fyzickou kondicí.