Nadační fond Karla Kryla vyhlašuje veřejnou sbírku nazvanou

  "Anděla pro Kryla"

na důstojný pomník Karlu Krylovi, který celý svůj život bojoval za spravedlnost, svobodu a demokracii.

Číslo účtu sbírky je 19 - 329 329 389/0800 u České spořitelny

Každému z Vás, kdo se rozhodnete přispět do sbírky velice děkujeme.

 

 

Krylovo dílo je stále živé a dotýká se každého z nás. Mnohá témata jeho písní i básní jsou nadčasová a tím také stále aktuální, ale i texty zdánlivě aktuální jen na okamžik a hle - ona ta slova platí i dnes - téměř po dvaceti letech. Tím je celá jeho práce výjimečná a považujeme za nezbytné přpomínat všem generacím - dnešním i budoucím, kdo Karel Kryl byl a jak celým svým životem přispěl ke svobodě. Svobodě, kterou už dnes považují mnozí z nás za samozřejmost, o kterou není třeba se starat. Tak to ale není. Svoboda není samozřejmost. Svobodu si musíme zasloužit, sama k nám nepřijde a sama o sobě nám nezůstane.
To je potřeba stále připomínat.